Korzyści płynące z członkostwa w Polsko-Irackiej Izbie Przemysłowo-Handlowej:

  • wsparcie w rozpoczęciu i poszerzeniu współpracy z Republiką Iraku
  • promocja działalności polskich przedsiębiorstw
  • uczestnictwo w targach, konferencjach, szkoleniach i spotkaniach z establishmentem obu krajów
  • możliwość uzyskania Licencji Zaufanego Partnera w Biznesie

Aby zostać członkiem PIIWPH należy:

  1. Wysłać na adres mailowy biuro@piiwph.pl wypełnioną Deklarację członkowską oraz Ankietę.
  2. Załączyć dokumenty rejestrowe firmy – KRS lub EDG.
  3. Wpłacić na podane w Deklaracji konto PIIWPH:
  • Jednorazowej składki wpisowej w wysokości 500zł
  • Składkę roczną członkowską w wysokości 3000zł

* Składka naliczana jest proporcjonalnie do ilości pełnych miesięcy kalendarzowych do końca roku i płatna jednorazowo – dla przykładu Firma która złożyła deklarację w maju zapłaci 500 zł opłaty wpisowej oraz 1750 zł składki członkowskiej (za miesiące czerwiec – grudzień) czyli łącznie 2250 zł. Firma, która złoży deklarację w listopadzie, zapłaci 500 zł opłaty wpisowej oraz 250 zł składki członkowskiej.