Prezydium Rady Izby
Bogdan Bochnia – Przewodniczący PIIWPH
Leszek Kamiński – Wiceprzewodniczący PIIWPH
Łukasz Zieliński – Wiceprzewodniczący PIIWPH
Andrzej Reczek – Wiceprzewodniczący PIIWPH