20 czerwca 2014r. odbyło się z spotkanie z Prezesem Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Częstochowie panem Zbigniewem Miszczykiem, na którym padła propozycja współorganizowania wizyty przedstawicieli branży spożywczej z Kurdystanu. 18 biznesmenów przyleci do Polski na przełomie lipca i sierpnia 2014r. aby uczestniczyć w konferencji dotyczącej handlu wyrobami spożywczymi oraz zobaczyć panujące standardy w polskich firmach.