W celu wsparcia działalności polskich przedsiębiorstw w Iraku, Polsko-Iracka Izba Współpracy

Przemysłowo-Handlowej udziela wsparcia prawnego z zakresu:

  • pomocy w zarejestrowaniu firmy w Iraku, otwarciu przedstawicielstwa, założeniu spółki uzyskania niezbędnych pozwoleń i dokumentów doradztwo prawno-podatkowe, analiza dokumentów.

Prowadzimy również bazę kancelarii prawnych z terenu Iraku, prowadzonych przez polskich mecenasów.